Osuuskunta Räiskyvä

Terwa - akatemia

Moderni tapa opiskella tradenomiksi

Osuuskunta Räiskyvä on Oulun Ammattikorkeakoulun Terwa-akatemian tiimiyritys.

Terwa-akatemian koulutusohjelma kestää 3,5 vuotta, jonka jälkeen valmistumme liiketalouden tradenomeiksi suuntautumisvaihtoehtona yrittäjyys. Opiskelumme on hyvin käytännönläheistä – ensimmäisenä vuonna käymme tradenomiopintojen perusopinnot ja toisena vuonna perustamme tiimiyritykset, joiden kautta pääsemme jo opintojen aikana tutustumaan oikeaan bisnesmaailmaan ja luomaan kontakteja muihin yrityksiin. Yritystoiminnan kautta opimme arvokkaita työelämän taitoja kuten liikeidean kehittämistä, tuotteistamista, markkinointia sekä tiimityötaitoja. Teemme erilaisia projekteja, joissa on mahdollista myös ansaita rahaa.

Akatemiamalli antaa hyvät valmiudet liiketalouteen ja yrittäjyyteen. Opintojen aikana on mahdollista lähteä työstämään omaa liikeideaa eteenpäin, eikä mikään estä yritystoiminnan jatkamista myös opintojen jälkeen!

Terwa-akatemiaan on mahdollista hakea kevään toisessa yhteishaussa, tänä vuonna hakuaika on 17.3. – 31.3.2021. Toivottavasti pääsemme näkemään Sinut ensi vuoden terwalaisena!

Liiketoiminta

Projektit

Oman osuuskunnan kautta työelämäoppiminen ja tradenomin opinnot toteutuvat hyvin käytännönläheisesti ja ainutlaatuisesti. Projektien kautta pääsemme konkreettisesti tekemään bisnestä oikean yritysmaailman kanssa ja kehittämään omaa liikeideaa kannattavaksi.

Koko opintojen ajan jatkuvat projektit käsittävät korkeakouluopintoihin liittyvän harjoittelun, eikä erillistä harjoittelujaksoa Terwa-akatemiassa ole.

Pajat, tuvat, seminaarit

Teoriaoppiminen

Teoriaoppiminen tapahtuu Terwa-akatemiassa pajojen, tupien ja seminaarien kautta. Pajojen ideana on vertaisoppiminen ja dialogikeskustelut tiimiläisten kanssa, aiheet valitaan oman kiinnostuksen ja yrityksen tarpeiden mukaan. Räiskyvä pajailee kahdesti viikossa neljä tuntia kerrallaan.

Tuvat järjestetään kerran viikossa ja niitä pitää akatemian valmentajat. Tuvat kestävät aina yhden lukukauden ja valittavana on talous- ja innovointituvat sekä johtamisen ja digimarkkinoinnin tuvat.

Teoriaa opiskellaan Terwa-akatemiassa myös vapaasti valittavien seminaarien sekä kirjojen avulla.

RYHMÄYTYMINEN

Tehokas tapa luoda yhtenäisyyttä

Tehokaan ja menestyvän yritystoiminnan taustalla on yhtenäinen tiimi ja siksi mekin vietämme aikaa myös koulun ohella. Järjestämme muun muassa mökkipajoja, peli-iltoja sekä yhteisiä retkiä luontoon. Tiimillämme on myös oma HR-vastaava, joka pitää huolta yhteisöllisyyden ylläpitämisestä.